3-dagars Kommunikationsutbildning

2021-08-12

 

Kommunikation utgör 70-90 % av chefers arbetstid varje dag och är, rätt utnyttjat, ett kraftfullt verktyg. Och ju bättre medarbetarna är på kommunikation, desto lättare är det för ledarna.

 

Forskning visar att samarbetsskickliga och kommunikativa arbetsgrupper kan lägga 100 % mer fokus på sin arbetsuppgift och 15 gånger mer positivitet i relationerna, än de som inte är lika skickliga.

 

Målgrupp - hela arbetsgruppen. Utbildningen vänder sig till ledare och medarbetare. Bäst effekt av utbildningen kan uppnås om en hel arbetsgrupp inklusive ledaren, deltar vid samtliga tillfällen. Gruppen tar med sig egna exempel på situationer de önskar problematisera. Utbildningen utgår sedan från dem, samt  forskningen om bland annat kommunikativt ledarskap och arbetsplatslärande.

 

Dagarna är utspridda över viss tid, för att nya kunskaper och verktyg ska hinna användas på hemmaplan mellan tillfällena.

 

Efter utbildningen ska deltagarna: 


 Communication by Sasin Tipchai, Pixabay

Communication by Sasin Tipchai, Pixabay

 

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se