Uppdrag under hösten

2021-08-17

 

Förra året medförde en stor omställning från utbildningar och föreläsningar på plats hos kunder, till digitala aktiviteter. Detta fortsätter nu med ännu fler liknande och nyutvecklade aktiviteter.

 

Hösten 2021 blir spännande. Jag arbetar bland annat med följande:

 

 

Mer detaljerad info finns här >>

 

Sidan med tidigare avslutade uppdrag är också uppdaterad >>

 

Det blir allt fler uppdrag i form av det som kallas "blended learning" det vill säga ett tillvägagångssätt som kombinerar inlärningsupplevelser ansikte mot ansikte och digitalt. 

 

Som vanligt deltar jag i olika sammanhang där forskning och omvärldsförändringar diskuteras. Allt för att vara uppdaterad inom mina arbetsområden.

 

Välkommen att kontakta mig!

 

Margareta Ivarsson jobbar

Margareta Ivarsson jobbar. Foto: Karin Linde

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se