Margareta Ivarsson

Projektarbete

Under många år har jag haft den stora förmånen att medverka i olika projektsammanhang. Denna erfarenhet gör att jag idag ofta tillfrågas om att bland annat vara processtöd till ledningen, ha rollen av projektstrateg, bedöma projektansökningar, stödja utvecklingsprocesser av olika slag eller genomföra utbildningar med inriktning mot projektledning.

Har ni behov av något som liknar nedanstående, kan jag med största sannolikhet hjälpa till!

Inom projektområdet har jag följande erfarenheter

  • projektledare
  • projektstrateg
  • projektägare
  • förstudier och utredningar inför större projekt
  • projektutveckling – projektidéverkstad
  • projektmedelsansökning
  • upphandlingsansvarig, enligt principerna för lagen om offentlig upphandling, LOU
  • projektrapporter
  • utvärdering av projekt – lärande utvärdering och processtöd

Processtöd


Utbildningar


Expert


Projektexempel

Jag har jobbat med EU-finansierade projekt sedan Sverige gick med i EU och har lång erfarenhet av att jobba med andra utvärderare, forskare, att omsätta teori till praktik och leverera långsiktigt hållbara effekter. Jag är även utbildad i lärande utvärdering på akademisk nivå. Det innebär en omfattande erfarenhet av både genomförande- och utvärderarsidan av projekt, vilket ger en unik helhetsförståelse.

Kontakta mig för prisuppgifter och ytterligare information.

Recept för lyckade projekt

1 strategisk och engagerad projektägare
1 engagerad styrgrupp med mandat
1 mogen och drivande projektledare/alternativt delat projektledarskap mellan flera personer
2 nypor framgångsfaktorer
1 knippe projektdeltagare
1 lärande utvärderare

1 processtöd

x antal lär- och reflektionsmöten

Rör ner ett par samverkanspartners, under medverkan av några eldsjälar.
Sjud under omrörning tills målet är nått

Smaka av!

Uppdaterad 2023-07-03

Margareta Ivarsson. Foto: HidVi

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget