Margareta Ivarsson

Publicerat

Här finns material som jag publicerat i olika former. Det är allt ifrån artiklar till rapporter och litteratur. Den som önskar nyhetsuppdateringar från mig, såsom artiklar och forskningsnyheter, kan följa mig på LinkedIn.

Foto: Pernilla Dahnberg

Litteratur

Reseglasögon (Vulkan 2016) innehåller resereportage illustrerade med många foton. Boken tar oss med till exotiska resmål och äventyr i olika hörn av världen. 

Vilken framtid vill du ha, Svensson? (Förlaget Futurum 1998). 

Vad är det för samhälle vi vill ha? Samhällsdebatt. Idén till boken kom i slutet av arbetslöshetsprojektet Trendbrytarna då deltagarna uppmanade mig att skriva en bok om allt de lärt sig och pratat om. Sagt och gjort.

Från mötesproffs till utvecklingsmotor En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete, skriven av mig och tre kollegor. Utgångspunkten är de 180 styrgruppsutbildningar som vi inom processtödet SPeL har genomfört för projekt finansierade ur Europeiska Socialfonden under 2011–2013.

Rapporter i urval

Hästens betydelse för den Berbiska (Amazigh) kulturen Projektarbete från en kurs i Ekofilosofi vid Karlstad Universitet. Syftet med arbetet är att använda hästen som exempel för att resonera kring olika kulturyttringar som gestaltar och tolkar viktiga delar av berbernas kulturarv och förståelserum. 

Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är: vilken betydelse har hästen för den traditionella berbiska kulturen? Har hästen någon betydelse för identiteten som berb? Hur tar det sig i så fall uttryck? Har hästen någon betydelse för den berbiska kulturens framtid? Kan hästen vara en kulturbärare av berbisk kultur? 

 

Lärande utvärdering Examinationsuppgift från en kurs i lärande utvärdering vid Malmö Högskola. I uppsatsen utvecklas ett förslag på hur man kan genomföra en lärande utvärdering. Utgångspunkten är ett praktikfall, innehållande ett uppdrag från en tänkt kund, samt teorier och tankefigurer från litteratur och föreläsningar.  

 

Förståelserum – Om maorisk kultur i ett ekofilosofiskt perspektiv Uppsats från en kurs i maorisk kultur vid Karlstad Universitet.  

Den baseras bland annat på studiebesök vid British Museum och New Zeeland House i London samt en resa till maorierna på Nya Zeeland och Rarotonga, Cook Islands. Den övergripande frågeställningen arbetet svarar på är: Vad kan vi (svenskar) med ett västerländskt förhållningssätt lära oss av det maoriska förståelserummet inför framtiden?

 

Framtidsspaning om hästsektorn En omfattande framtidsstudie gjord på uppdrag av Jordbruksverket. Den innehåller bland annat tre olika scenarier som presenterades för hästsektorn på ett välbesökt seminarium i Kungliga Hovstallet i Stockholm med syfte att skapa större medvetenhet om olika tänkbara utvecklingsvägar och ge deltagarna bättre förutsättning att rusta sig för framtiden. Futures Study summary in English

Foto: Pernilla Dahnberg

SWOT-analys av utvecklingen av kulturturism kopplad till samer och samisk kultur Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet. Arbetet innehåller styrkor, svagheter, möjligheter och hot för utvecklingen av kulturturism kopplad till samer och samisk kultur och en beskrivning hur man skulle kunna utveckla samisk turism för att få en långsiktigt hållbar utveckling.

 

Omvärldsanalys: Hästföretagande – från hobby via livsstil till livskraftigt företagande förstudie gjord på uppdrag av Jordbruks-verket och är en analys av hästföretagandet ur ett halländskt perspektiv. Samtidigt tas i beaktande de nationella och internationella trender som kan antas påverka hästföretagandet. 

 

Creative Collective Learning in Transformation Processes Paper skrivet tillsammans med Mats Holmquist Högskolan i Halmstad. Presentation vid 9th European Conference on Creativity and Innovation i Lodz, Polen.

 

Kollektivt lärande i samverkan Paper skrivet tillsammans med Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad samt S. Andersson och H. Levy. Presentation vid konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan. 

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget