Margareta om Volvos problem

2008-10-09

  

Ibland är det oerhört frustrerande att tidigt se samband som inte så många andra verkar se. Margareta skrev om Volvos kommande problem i boken Vilken framtid vill du ha, Svensson? som kom ut för 10 år sedan. Här följer ett direkt citat av kapitel 8 i boken där det görs en summarisk ”trendanalys” av en redan då fullt märkbar trend, nämligen konsumenternas ökande krav på bilindustrin.

 

Trenden analyseras genom att svara på följande frågor:

  1. vilka är de underliggande orsakerna till att denna trend skapades? den stora miljömedvetenheten och ändrade ekonomiska förutsättningar                     

  2. är det troligt att dessa förutsättningar kommer att finnas i framtiden? ja, miljökraven kommer snarare att öka än att minska och den vanlige konsumenten kommer att ha det kärvt ekonomiskt ett bra tag framöver                     

  3. vilka  nya upptäckter (teknologier) skulle kunna förändra trenden? nya lätta och billiga material för karosserna som samtidigt är helt krocksäkra. Om bilarna går att köras på vätgas, försvinner behovet av bensin, det blir billigare att köra och konsumenternas krav förändras därför.                     

  4. går trenden mot någon sorts mättnadspunkt eller gräns? inte på länge, men om bilindustrin fortsätter att miljöförbättra och minska sina kostnader, nås en mättnadspunkt på lång sikt

  5. inverkar denna trend på någon annan trend, vilken eller vilka? människor kommer naturligtvis att minska sitt bilåkande om inte bilindustrin ställer om fort nog. Detta kan medföra att ett ökat antal människor börjar arbeta hemifrån, vilket i sin tur förändrar hela boendet och kanske till och med livsstilen. Trenden ökar de andra trender där konsumenterna mer och mer framstår som starkare krafter än både politiker och näringslivsföreträdare.                     

  6. vem eller vad gynnas av denna trenden (affärer, regeringen etc)? miljön och alla konsumenter gynnas

  7. har trenden möjliga negativa konsekvenser eller sidoeffekter? Sverige kan komma att missgynnas såtillvida att arbetstillfällen försvinner, om inte den svenska bilindustrin följer den internationella bilindustrins utveckling                     

  8. är det troligt att avsiktliga ansträngningar görs att stoppa trenden? ja, eftersom t ex Saab och Volvo inte hängt med i utvecklingen, kommer deras företrädare naturligtvis med ekonomiska och politiska påtryckningar att försöka stoppa trenden                  

  9. hur lätt skulle trenden kunna stoppas? i västeuropa och Japan är det nog svårast att stoppa den, trenden är för stark . I Sverige har dock bilindustrin fortfarande stort inflytande, varför trenden kan komma att bromsas här. I USA är trendenknappt synbar ännu.

Slutsats: det är inte finanskrisen eller sämre allmän tillväxt som är problemet för Volvo. Det är Volvos oförmåga att läsa av långsiktiga trender och ställa om sin produktion till de bilar konsumenterna vill ha. Det är en stor skillnad på kortsiktiga modenycker - som viljan att köra SUV-bilar - och genomgripande samhällstrender, dvs. miljötrenden och paradigmskiftet från industri- till tjänsteproduktion...

 

En liten reflektion: det verkar onekligen som om Volvo själv har bäddat för den situation man befinner sig i och Volvos anställda verkar tyvärr inte heller ha reflekterat i tid. Varför är de annars så överrumplade?

 

Som sagt...att det skulle bli kraftigt minskande efterfrågan på icke särskilt miljövänliga Volvobilar har gått att förutse i minst 10 år!

Otroligt tragiskt, men icke desto mindre sant.

 

 

Vill du veta mer om hur man lär sig arbeta med samhällstrender och förändring?

 

Läs mer här >>  Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies