Boktips om miljö och ekonomi

2011-07-25

 

Äntligen börjar det röra på sig i bokflödet när det gäller positiva kopplingar mellan miljö och ekonomi. Här presenteras två nya och intressanta böcker på området.

 

Hållbar utveckling - från risk till värde

 

Hållbar utveckling, från risk till värde

 

Från att ha betraktats som risk ser nu allt fler företag och aktörer på finansmarknaden hållbar utveckling som ett måste för att utveckla verksamheter och värdetillväxt. En FN-rapport från 2010 visar att de 3000 största företagen i världen vållar miljöskador för 2200 miljarder USD per år. Skadorna kommer från utsläpp i luft och vatten som gratis användning av ekosystemets tjänster. Kostnaderna för minskad biologisk mångfald har man inte kunna mäta. Kostnaderna utgör 6-7 % av omsättningen.

 

Så vad är problemet? Undrar jag. Det är ju inte så att företagen kommer att gå i konkurs om de tar ansvar! Men det låter ju gärna så i debatten. Om det verkligen är så, har de en felaktig och ohållbar affärsidé, som jag ser det.

 

Trots att efterfrågan på hållbara fonder ökar, visar forskningen att många fondförvaltare inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de utformar sina investeringsstrategier. Och flera forskare ser nackdelar med att bonusar till fondförvaltare grundas på alltför korta utvärderingsintervall, vilket påverkar hållbarhetsfaktorer negativt.

 

Om en tillräckligt stor andel sk institutionella investerare (pensionsfonder, banker, försäkringsbolag, stiftelser, etc.) utvärderade sina fondförvaltares prestationer lite mer sällan, skulle vi slippa kvartalsekonomin och minska dagens krav på företagen att nå kortsiktiga finansiella mål och istället underlätta långsiktig hållbarhet. Varför belönas inte investerarna för hur "gröna" deras investeringar är?

 

Och varför finns det felaktiga uppfattningar om att SRI-fonder (Social Responsible Investments ) skulle vara mindre lönsamma än "vanliga" fonder? Detta och mycket mer avhandlas i denna bok, som bland annat innehåller rubrikerna:

 

- Ansvarsfulla investeringar och hållbar affärsutveckling

- Hållbar ägarstyrning

- Hållbart förvaltaransvar för finansiella institutioner

- Hållbar utveckling i svensk industri

- Framtidsanalyser av miljöprestanda

- Finansanalytikers bedömning av miljö- och sociala faktorer

- Investeringar i cleantech

- Varför fondsparare väljer SRI-fonder

- Flockbeteende och regler för ansvarsfulla investeringar 

 

 

Grön Kommunikation - hur du bygger värde för varumärket och världen

 

Grön kommunikation

 

Fördelen med arr ha långtgående miljöåtgärder och lista dem, är att de kommunicerar och bygger varumärke genom sitt blotta genomförande. Företagets anställda blir också viktiga ambassadörer när de berättar för vänner och bekanta om företagskulturen.

Att vara transparent och öppen är viktigt. Men först måste alla företag göra sin hemläxa, vilket är vårt interna nuläge:

• Hur ser företagets kärnvärden och företagskultur ut?

• Vilka miljöproblem bidrar vår organisation till?
• Hur ser bidraget ut, rent konkret i termer av utsläpp från transporter, miljöpåverkan från inköp, miljöpåverkan från produktion, miljöpåverkan ute hos kunden?

 

Sedan är det dags att analysera det externa nuläget:

 

- Hur ser forskning, politik och konsumentpreferenser ut runt de miljöproblem som är relevanta för vårt företag?

- Hur ser mediedebatten ut?
- Vad gör andra spelare? Inte bara de i er egen industri, utan även de aktörer som presterar bäst på miljöområdet?
- Vilka förväntningar och krav har våra intressenter på vårt företag: kunder, intresseorganisationer, media med flera?
- Vilken position har vi på marknaden? Vilken image har organisationen?

 

Det finns många sätt att integrera miljöarbetet som en del i företagskulturen, till exempel genom miljöpolicies och I O-certifieringar. Att arbeta in hållbarhet i varumärkesplattformen och den interna arbetsgivaridentiteten är andra sätt.

 

Sedan fortsätter författaren med recept för grön kommunikation och andra matnyttigheter.

 

Veta mer?

 

Social kapitalism - en artikel om CSR och företagens ansvar

 

Klimatneutralt företag? Javisst!

 

Konsumismen har oss i sitt grepp

 

 

   Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies