Lyckad framtidsspaning för hästfolk

2007-11-28

 

 

Hästsektorn består av många olika områden och det kan vara svårt för alla aktörer att skaffa sig en helhetssyn på framtida utvecklingsvägar. Därför har Jordbruksverket satsat på en framtidsstudie med syfte att peka ut ett antal möjligheter.

 

Med anledning av detta, genomfördes en workshop för hästfolk på Ästad Gård i lördags. Engagemanget var stort, då ett trettiotal personer från olika delar av hästsektorn diskuterade frågor som: vad ser du för utvecklingsmöjligheter inom ditt specialområde? Vilka händelser, nationella eller internationella, tror du kan komma att påverka framtiden för hästsektorn i Sverige?

 

 

Ur diskussionerna framkom ett antal viktiga områden att fokusera på inför framtiden: alltifrån att hästfolket själva behöver utbilda sig och blir proffsigare, att det behövs ett större helhetstänkande kring både människans och hästens behov – inte minst i kontakten med det omgivande samhället, ökad samverkan med tillsynsmyndigheter, till att hästen är utmärkt i terapeutiskt arbete för människan och för att ersätta maskiner vid arbeten som idag utförs med stor negativ miljöpåverkan.

 

 

 

 

 

 

Syftet med dagen var att ge hästfolk från olika verksamheter:

 

  • möjlighet att påverka utvecklingen genom att bidra med underlag
  • tillfälle att träffas och diskutera framtidsfrågor
  • inspiration och nya infallsvinklar

 

Några röster från deltagarna:

 

  • att så många kom! Det verkar finnas ett sug efter detta
  • givande att tänka i helt nya banor, bland intressanta och kunniga människor med olika bakgrund
  • det är fokus på hästnäringen och denna stora grupp har nu blivit alltmer uppskattad för sin samhällsnytta
  • jättepositivt att träffa folk såhär - det ger inspiration, bygger nätverk & bryter barriärer mellan olika delar av hästsektorn
  • diskussionerna kring nationella/internationella händelser som kan påverka hästsektorn var mycket tankeväckande

 

På utebanan visades praktiska exempel på häst och människa i samspel.

 

Workshopen genomfördes av Hushållningssällskapet Halland i samverkan med Firma Margareta Ivarsson, som fått Jordbruksverkets uppdrag att ta fram tre olika scenarier för hästsektorn i Sverige 2017. Scenarierna ska presenteras vid ett nationellt seminarium i maj 2008.

 

   Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies