Svar från Varbergs kommun angående klimatmålsuppfyllelse i realtid

2013-12-20

 

Den 19 december fick jag följande svar från Varbergs kommun, angående mitt förslag att i realtid visa hur långt vi kommit på vår väg till måluppfyllelse och hur mycket vi har kvar till de av Sverige antagna klimatmålen, vi i Varbergs kommun. Läs mer nedan.

 

Mail: Tack för dina synpunkter och förslag angående kommunikation av måluppfyllelse vad gäller växthusgaser. Din inlämnade synpunkt diarieförs som offentlig handling.  Synpunkten publiceras tillsammans med bifogat svar på webbplatsen under rubriken ”Frågor och svar”. Dnr: KS 2013/0562.

 

 

 

Med vänlig hälsning Charlott Jansson

 

Miljöstrateg, Varbergs kommun

 

Bifogat dokument:

 

Svar "Tyck om Varberg" - utsläpp av växthusgaser

 

Tack för värdefulla synpunkter. Vi beaktar dina förslag om kommunikation av måluppfyllelse i arbetet med den nya hemsidan, vid framtagandet av ny Klimat- och energiplan samt kommande hållbarhetsstrategi.

 

 

Den 2 december skickade jag följande medborgarförslag

 

Politiker & tjänstemän i Varbergs kommun har säkert redan räknat ut hur stor andel av utsläppen av växthusgaser som kommer an på oss här i kommunen att göra, för att nå klimatmålen.

 

Jag föreslår därför att Varbergs kommun på lämplig plats (t ex på webbplatsens första sida och varje månad i Varbergsposten som de flesta får) visar i realtid hur långt vi kommit på vår väg till måluppfyllelse och hur mycket vi har kvar till de av Sverige antagna klimatmålen.

 

För att en målsättning ska ha något värde, måste den vara tydligt tidssatt och vi som ska bidra måste veta hur mycket vi har kvar och vad vi kan göra.

 

Vid publiceringen, tipsar Varbergs kommun samtidigt  invånare & företag om vilka åtgärder vi kan vidta för att komma närmare målet.

 

Sedan utmanar Varbergs kommun andra kommuner att göra likadant. Varberg, västkustens kreativa mittpunkt!

 

Äppelträd

 

 

Det var snabba ryck på kommunen- kul!

 

Efter en och en halv timme fick jag följande svar idag, den 2 december:

 

Hej,

Kommunstyrelsen har mottagit ditt förslag och vi kommer att diarieföra och behandla det som en Tyck Om Varberg-synpunkt. Detta innebär att en handläggare utses, i detta fallet Charlott Jansson, planeringskontoret, som besvara ditt förslag och som sedan läggs ut på hemsidan under fliken ”Om kommunen”, ”Tyck Om Varberg”.

 

 

Men jag är ändå osäker på vad Varbergs kommun egentligen menar. Kommer åtgärder att vidtagas? I så fall när?...

 

 

 

 

   Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies