Ny föreläsning: Tillsammans på jobbet

2016-06-17

 

Det finns idag goda belägg för att vi kan påverka vår arbetsmiljö i en positiv riktning, tillsammans.

 

Dessutom har Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, för att främja en god arbetsmiljö och för att motverka ohälsa på våra arbetsplatser, trätt i kraft i mars 2016.

 

Den sociala arbetsmiljön inkluderar socialt samspel och det är detta som är fokus för föreläsningen Tillsammans på jobbet.

 

Mer information om föreläsningen med workshopinslag finns här >>

 

Margareta Ivarsson föreläser

Margareta Ivarsson föreläser under rubriken

"Tillsammans på jobbet"  Tillbaka

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget