Ny artikel: Åtta principer för framgångsrika team

2018-04-02

När jag jobbar med olika grupper av chefer och ledare får jag ofta frågan hur de ska göra för att motivera sina medarbetare. Jag brukar svara att det inte handlar om att chefen ska motivera medarbetarna, utan att möjliggöra för medarbetarna att motivera sig själva.

 

Genom att stämma av sitt ledarskap med de bästa tipsen från forskningen kan man hjälpa sig själv och sin organisation att se de gemensamma målen – och ta sig dit. Vad säger då psykologin om välfungerande organisationer med en god arbetsmiljö? Svaret finns i boken Ensam eller stark,  en konkret handbok med 101 forskningsbaserade träningstips för att skapa hållbara team och grupper.

 

Innehållet handlar bland annat om hur man får motiverade medarbetare, hur man botar en egoist, inkluderande beslutsfattande och om hur man får färre sjukskrivningsdagar på arbetsplatsen.

 

Läs mer i artikeln Åtta principer för framgångsrika team >>

 

Margareta Ivarsson

  Tillbaka

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget