Margareta Ivarsson

Studier i Social Return on Investment: 22, 28-29/1

För att bredda min kunskapsbas och ta del av de senaste forskningsrönen läser jag:

– en kurs i Social Return on Investment (SROI). Det är ett sätt att kartlägga och beskriva värdet av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Sedan lång tid har verksamheters effektivitet i huvudsak mäts i strikt finansiella termer. Resurser till och inom verksamheterna har dessutom fördelats på samma grund.

SROI (Social Return on Investment) har en bredare ansats genom sitt fokus på det värde verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Det innebär att effekter som människors ökade välmående och delaktighet i samhället, samt minskade utsläpp av koldioxid och ozon beaktas tillsammans med de traditionella ekonomiska konsekvenserna av en verksamhet. Därmed kan det totala värdeskapandet fångas, och det oavsett om det handlar om en verksamhet inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn eller näringslivet.

Kursen genomförs i Malmö 22, 28-29 januari av Serus – Social Ekonomi och Regional Utveckling i Skandinavien.

Vilka avtryck vill din organisation göra?

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget