Margareta Ivarsson

Trendbrytarna

Mitt första EU-projekt var Trendbrytarna, som var ett ungdomsarbetslöshetsprojektinom programmet Employment Youth Start. Projektet var transnationellt projekt med samarbetspartners i Italien, Österrike, Belgien och Tyskland.

Syftet var att deltagarna skulle öka sin förmåga att ta större ansvar för sin egen framtid och lära sig driva projekt mot fastställda mål. Metoden var processinriktade framtidsstudier. Min roll var projektledare.

Projektet var ett av de första EU-projekten i regionen och väckte stort intresse och uppmärksamhet i medierna.

Kombinationen av processinriktade framtidsstudier och konkret projektarbete kopplat till en ständig uppföljning av pedagogiska ledare ser vi som huvudorsakerna till projektets goda resultat.”CAU, Högskolan i Halmstad.

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget