Ledningsgruppsutveckling


 
Utbildning i workshopform som kan genomföras från 3 timmar upp till 2 dagar. 

 

Bakgrund
 

Varje ledningsgrupp behöver, baserat på uppdraget, identifiera och bli överens om vilken roll man har samt vilka gruppens viktigaste uppgifter är. Huvuduppgiften för ledningsgruppen är att med utgångspunkt från uppdraget se vad som är bäst för och gynnar hela verksamheten på kort och lång sikt. Detta förutsätter en balans mellan ansvaret för helheten och ett ansvar för särintressen, det vill säga enskilda funktioners/delars intressen. Det krävs dessutom en balans mellan olika fokus och perspektiv.

 

Två viktiga perspektiv är struktur och process. Struktur handlar om ordning och reda: hur ofta, hur länge, hur agendan ser ut, beredning av frågor, protokoll/minnesanteckningar. Process fokuserar på balanserade och utvecklande relationer: hur medlemmarna bemöter varandra, hur beslutsprocesser sker, vem har mest inflytande, har alla möjlighet att framföra synpunkter, stämning och så vidare.

 

 

Målgrupp
 
Befintlig eller ny ledningsgrupp inom en organisation

 

Syfte
 
Att göra ledningsgruppen bättre rustad att styra verksamheten mot hållbara resultat och effekter.

 

a) ge teoretisk kunskap och praktiska exempel

 

b) erbjuda ett handlett öppet erfarenhets-utbyte mellan deltagarna

 

 

Ledningsgrupp

 

Exempel på innehåll


Ledningsgrupp: definition, roll och uppgifter

Styrdokument

Individ-grupp-organisation
Framgångsfaktorer

Arbetsformer, t ex. vilka frågor, vilka forum, arbete mellan mötena, strategiskt/operativt
Chef och medlem i ledningsgrupp

Kollektiv intelligens

Kommunikation

Mötesmetoder

Acceptabelt ledarbeteende på 2000-talet

med mera

 

 

Mål
 

Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar för ledningsgruppsarbetet. Deltagarna ska ha en tydligare bild av ledningsgruppens strategiska uppdrag och de ska ha ökat sin förståelse för det ansvar de har som deltagare i en ledningsgrupp. Deltagarna ska också ha fått möjlighet att tillsammans diskutera konkreta och aktuella frågor inom den egna organisationen.

 

 

Litteraturtips
 

Ledningsgruppen av Otto Granberg och Harry Wallenholm, Studentlitteratur 2012

 

 

 

Uppdaterad 2020-03-25

 

 


Mental träning på ridklubbar
Läs här

Uppdrag under hösten
Läs här

I augusti startar digital projektledarutbildning
Läs här

Artikel: Agil projektledning
Läs här

Nytt utbildningsuppdrag
Läs här


Läs alla nyheter »

Bevaka nyheter på margaretaivarsson.se med RSS
Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies