Margareta Ivarsson

Styrelseutbildning

Omfattning:  1 heldag eller 2 halvdagar.

 

Att sitta i en styrelse är ett förtroendeuppdrag som både ger utvecklingsmöjligheter för och ställer krav på ledamöterna. Det gäller att både förvalta och utveckla organisationen väl.

Under dagen blandas diskussioner med teori.

 

Målgrupp

 

Utbildningen fokuserar huvudsakligen på styrelser i ideella organisationer.

Styrelse

Syfte

Syftet med utbildningen är att

a) ge teoretisk kunskap och många praktiska exempel

b) erbjuda ett handlett öppet erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

Innehåll

-Hur sätter man ihop en styrelse så den fungerar optimalt?

-Vilket ansvar/vilka arbetsuppgifter ligger på en styrelse och dess ledamöter

-Vi människor är olika och har olika styrkor

-Vikten av god kommunikation

-Där två tänker lika är det en för mycket!

-Mötesteknik och mötesmetoder

-Ideellt arbete i en förändrad värld

-Jämförelse mellan drivkrafter i privat-, offentlig- och ideell verksamhet

-Arbetsglädje och ledarskap i styrelsearbetet

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget