Margareta Ivarsson

Styrgruppsutbildning

Omfattning: 3 timmar. Blandning av teori och workshop

Bakgrund

Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade insatser som ingen orkar bry sig om. Ett projekt kan också bli en kraftfull mobilisering av såväl arbetstid som tankekraft för att lyfta verksamheten till nya höjder. Hur kan det bli så olika? En avgörande faktor är hur styrgrupp och projektägare agerar. 

De flesta av dagens projekt har någon form av styrgrupp, som projektledningen är kopplad till. Den är särskilt viktig vid större projekt och då flera organisationer eller avdelningar ska samarbeta. Men behöver styrgrupper verkligen utbildas? Brukar det inte sitta kompetenta medarbetare i styrgrupperna?

Jo, men forskning visar att väldigt många projekt ändå inte får långsiktigt hållbara effekter! Med en väl fungerande styrgrupp, kan man ändra på det.

Denna utbildning bygger på erfarenheter och en metodbok baserat på de 180  styrgruppsutbildningar som processtödet för strategisk påverkan och lärande (SPeL) inom ramen för Socialfondsprojekt, genomförde  i Sverige under åren 2011-2013. 

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

Målgrupp 

Utbildningens huvudmålgrupp är en befintlig styrgrupp för ett projekt i startfasen.  

Syfte

Att göra styrgruppen bättre rustad att styra projektet till hållbara resultat och effekter.

 

Innehåll

 • Möjligheter och problematik med projekt

 • Kopplingen mellan projektets idé, aktiviteter, resultat och effekter

 • Styrgruppens strategiska uppgift

 • Vanliga problem i styrgrupper

 • Styrgruppens sammansättning

 • Styrgruppens roll och ansvar för lärande, utvärdering, spridning och påverkan

 • Projektets organisation

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskap om vilka svårigheter styrgruppsarbetet kan innebära och vilka lösningar som kan finnas. Deltagarna ska ha en tydligare bild av projektets idé och vilken roll de har när det gäller projektets strategiska utveckling. De ska ha ökat sin förståelse för det ansvar de har för projektets lärande och påverkan. Deltagarna ska också ha fått möjlighet att diskutera vilka åtgärder de kan vidta för att skapa en väl fungerande styrgrupp, givet det aktuella projektets förutsättningar.

Litteratur

Från mötesproffs till utvecklingsmotor – en skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete. 

Referenser

Vad deltagarna säger efter en styrgruppsutbildning med Margareta.

 • Bra att Margareta jobbat mycket praktiskt. Detta visade sig i hennes sätt att förklara

 • Margareta ställde de rätta frågorna och gav med sin stora kompetens och erfarenhet oss i styrgruppen en mycket bra plattform att arbeta vidare med i projektet

 • Bra, pedagogiskt, tydligt och lättförståeligt

 • Margareta fick på ett mycket bra sätt fram styrgruppens betydelse och ansvar

 • Det var snabba genomgångar och gjorde att man fick tänka själv. Inget trött teori eller pekpinnar

 • Mycket givande diskussioner och Margareta är mycket professionell

 • Konkret och strukturerad genomgång som dessutom var trevligt förpackad

 • Bra upplägg, bra verktyg, väldigt kompetent och energisk handledare

Uppdaterad 2023-07-06

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget