Margareta Ivarsson

Du och din omvärld

oktober 2003

Något av det allra intressantaste för oss människor idag, är hur vi hanterar informationsbruset. All information man kan önska sig, finns numera tillgänglig. De så kallade omvärldsbevakarna och trendanalytikerna kollar bara in vad som händer, bland den tillgängliga informationen. Inget konstigt alls. Informationen finns därute i cyberspace, det är bara att sträcka ut handen och greppa den.

Inte för att någon kan förutsäga framtiden fullständigt, men man kan ändå lära sig att se de stora dragen. Genom att spåra trenderna som kommer att forma vårt samhälle, kan man se morgondagens möjligheter och faror. Därför kan man agera i förväg, i stället för att reagera på något som redan hänt.

Trender

Vad är då en trend? Enklast kan man förklara det som ett nytt beteendemönster som gradvis växer fram under en viss tidsperiod. Det är något som händer socialt, ekonomiskt, eller politiskt. En trend börjar med en tanke, idé eller ett beteende som accepteras av fler och fler människor.

Hur gör man då, om man vill försöka sig på trendanalys för sin alldeles egen skull? Ja, inte är det speciellt svårt. Allt som behövs är din egen vilja och tid. Första steget är omvärldsbevakning. Börja med att ta dig en funderare på vad du egentligen är intresserad av. Vad är roligt, när mår du bra, när får du dina ”kickar”?

Foto: Gerd Altman, Pixabay

Vad du kommer fram till är fullständigt ointressant för alla utom dig själv. De intresseområden som då framträder, ska du ta fasta på. Lyssna, läs, leta efter vad som sker just nu i hela världen, inom dessa områden. Det är inte det minsta svårt – det intresserar ju dig!

Låt oss anta att du är intresserad av bilar och trädgårdsodling, kanske lite smånyfiken på franska filmer, datorer och det brittiska kungahuset också.

Leta då aktivt efter nyheter och information, där dessa saker nämns. När du läser tidningen, läs alla rubriker, på alla sidor och var extra noga med de sidor där du inte förväntar dig att det ska stå något om dina områden.

Hoppa inte över sidorna med konst, bara för att du inte är intresserad av konst. Skumma igenom texten, så kanske du märker att en trend i uppåtgående är datorgrafik. Var det inte datorer du var intresserad av?
Vad får det till följd för dig? Borde du kanske satsa på att försörja dig som producent av datorbaserade bilder på det brittiska kungahusets trädgårdar? Långsökt? Well, det är upp till dig.

Nyheter & TV

Jämför sedan samma nyheter i flera olika sändningar från olika TV-kanaler. Vill du vara riktigt framsynt och dessutom har tillgång till parabol, ska du absolut lyssna till och titta på nyhetssändningar från andra länder. Och då menar jag andra länder – inte USA. Därifrån får vi så mycket ändå. Är du dessutom så lyckligt lottad att du förstår ett annat språk än det svenska och det engelska, har du trumf på hand. Kolla in nyhetssändningar på det språket.

Nu kan du kanske börja drista dig till att titta på andra TV-program än du brukar. Bestäm dig t ex för att följa ett helt debattprogram och sätt dig in i vad de förändringar de olika debattörerna talar för, skulle ha på just dina intresseområden.

Foto: B Figueiredo, Unsplash

Men det är ingenting för den som vill ha passivt tidsfördriv. Då faller liksom hela vitsen. Nu finns det egentligen bara två saker kvar: tidskrifter och Internet. Båda kan du enkelt och nästan gratis komma över på biblioteket.

Om du nu är specialintresserad av bilar och trädgårdsodling, så faller det sig naturligt att du väljer tidskrifter inom dessa områden. Men stanna inte därvid. Ryck tag i tidningen LAND, Ridsport, Svensk Jakt, Moderna Tider, Ottar, Parnass, ETC, Clara, Facts & Fenomen, eller något annat du knappt hört namnet på.

Tidskrifter om mat, speglar ofta trender inom många olika områden! Bläddra igenom några stycken och sök efter sådant som har med bilar, trädgårdsodling, franska filmer, datorer och det brittiska kungahuset att göra. Jag lovar dig: du kommer att bli förvånad!

Källkritik

När du kommit så här långt, börjar du bli riktigt proffsig. Då kan du så smått börja ställa dig följande frågor:

 vem har skrivit – kvinna eller man
 vad har författaren för bakgrund
 är man företrädare för nya innovativa idéer
 är man en konservativ bakåtsträvare
 är det en ungdom eller äldre
 är perspektivet lokalt eller globalt, i-land eller u-land
 rör det arbete eller fritid
 vad har författaren för politisk färg
 riktar man sig till en speciell grupp
 företräder man en speciell grupp
 är det en minoritet – eller majoritet – i samhället som tycker som författaren
 vad vill man åstadkomma med skriften
 mål, syfte
 är det en provokation
 har man någon politisk målsättning
 företräder man ett visst företag eller organisation
 vilka underliggande värderingar och attityder påverkar
 försök sätt dig in i författarens tankegångar

När du ser att en viss fråga, ett visst område eller en viss vinkling hela tiden dyker upp i olika sammanhang och i olika medier, kan du börja ana konturerna av en trend.

Analysera trenden genom att ställa följande frågor

Foto: Pexels, Pixabay

Vilka är de underliggande orsakerna till att denna trend skapades?

Är det troligt att dessa förutsättningar kommer att finnas i framtiden?

Vilka nya upptäckter (teknologier) skulle kunna förändra trenden?

Går trenden mot någon sorts mättnadspunkt eller gräns?

Inverkar denna trend på någon annan trend, vilken eller vilka?

Vem eller vad gynnas av denna trenden (affärer, regeringen etc)?

Har trenden möjliga negativa följder eller sidoeffekter?

Är det troligt att avsiktliga ansträngningar görs att stoppa trenden?

Hur lätt skulle trenden kunna stoppas?

Följande fyra saker tycks kunna utläsas hos de flesta trender

 1.trendens riktning – mot tillväxt eller avtagande
 2.styrkan – hur fort tillväxten eller avtagandet sker
 3.hur balanserad trenden är – stadig eller vikande
 4.trendens livslängd – lång eller kortvarig

Omvärldsanalys och alternativa framtider

Foto: Gerd Altman, Pixabay

Omvärldsanalys handlar om försprång. Inte svar utan frågor. Omvärldsanalys är jakten på det oväntade, men för att veta vad som är oväntat, måste man veta först vad som är väntat.

Spåra omvärldsförändringar, analysera dem och sätta dem i rätt sammanhang, måla upp levande bilder av framtiden, ta beslut om vilka de första stegen mot det önskvärda målet är och gå från ord till handling.

Flyg upp i ditt segelflygplan, din helikopter, eller vad du vill flyga med i tankens värld och fantisera kring framtiden.

Däruppe, där man inte längre är begränsad av den kaotiska vardagen, kan man få nya idéer, se saker i ett nytt ljus. Man kanske till och med inser att vi måste kunna lära bort sådant som inte längre är användbart. Vi kanske släpar runt på en tung ryggsäck av gammal, förlegad kunskap? Vad kan vara bra att kunna i stället, år 2030?

Om man kan föreställa sig många alternativa möjligheter, kan man också utveckla alternativa lösningar på problem. Låt fantasin och kreativiteten flöda!

Läs mer

Under rubriken publicerat finns:

Omvärldsanalys: Hästföretagande – från hobby via livsstil till livskraftigt företagande

Bok: Vilken framtid vill du ha, Svensson?

Framtidsspaning om hästsektorn en omfattande framtidsstudie gjord på uppdrag av Jordbruksverket

Lycka till!

Margareta Ivarsson

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget