Margareta Ivarsson

Generation Ego på jobbet

30 april 2015

De är högutbildade, har ett urbant perspektiv med vanor och värderingar präglade av mobiltelefoner och globalisering. De vill ha bekräftelse,  feedback och intressanta och engagerande arbetsuppgifter annars tappar de motivationen. De ställer höga krav på chefer och arbetsgivare och om de inte lyssnar, säger de upp sig. De kallas Generation Ego och kommer snart att ta över din arbetsplats. 

Glöm pliktkänsla och guldklocka! Omfattande förändringar pågår just nu i företag och organisationer: 40-talisterna går i pension och in kommer Generation Ego. De nya medarbetarna är respektlösa, ambitiösa och framåt. De är kaxiga, ifrågasätter och de inleder nästan alltid meningar med

–Jag….

De är högutbildade, ofta med eftergymnasial utbildning, har ett urbant perspektiv med vanor och värderingar präglade av mobiltelefoner och globalisering. De vill förverkliga sig själva men samtidigt betyda något för världen.

De är självcentrerade och historielösa, har shopping som livsstil och har inte koll på hur tidigare generationer slitit för att bygga upp välfärdssamhället och det svenska folkhemmet.

Inom forskningen kallas de Generation Y. Kärt barn har många namn sägs det, så de kallas även internetgenerationen, MTV-generationen, Me-We-generationen, MyPod-generationen, Millennials och en massa annat.

Young woman

Exakt vilka som tillhör denna grupp är inte helt klart men i grova drag handlar det om 80-talisterna och de som är födda en bit in på 90-talet.

Även om man inte är helt överens om var man ska dra gränsen för vilka som hör hit, är alla fullständigt eniga om en sak: den här generationen kommer att påverka våra arbetsplatser och allvarligt ifrågasätta både chefen och hur det är på jobbet.

Generation Y blir uttråkade och frustrerade på arbetsplatser där tempot är långsamt, traditionella hierarkier råder och där den senaste tekniken saknas. Dessutom anser de att det närmast är outhärdligt att genomföra monotona arbetsuppgifter, särskilt om de inte upplevs som meningsfulla.

De vill ha bekräftelse, snabb och tydlig feedback samt intressanta och engagerande arbetsuppgifter annars tappar de motivationen. De är modiga och kan ifrågasätta hela organisationen första dagen på sitt nya jobb. Eller som Thomas Fürth uttrycker det:

– De strejkar inte, och skriver inte protestlistor som tidigare generationer gjorde. De sticker bara. Det kan vara lätt att bli av med en halv avdelning om inte chefen funkar.

Det här är en generation medarbetare som har vuxit upp i ett samhälle med många valmöjligheter och tycker det är en fördel att byta jobb ganska ofta, eftersom man då kan vidga sina vyer och kontaktnät. Då kan man få ännu fler möjligheter och jobberbjudanden.

För generation Y är inte status och att klättra i hierarkierna det viktigaste, snarare livsstil och värderingar. Och värderingarna handlar bland annat om frihet, flexibilitet och livsbalans. Man vill vara stolt över sitt jobb utan att styras.Högst på önskelistan står därför ett intressant arbete och personlig utveckling.  Men det måste vara flexibelt och passa in i livssituationen för övrigt. Ett typiskt uttalande av en Generation Ego-medarbetare kan låta

Young man

-Jag tycker det måste ställas krav på chefer och arbetsgivare. Det ställs ju krav på de anställda och varför ska jag ge något när jag inte får uppskattning?

Grattis alla chefer – välkomna till den nya tiden

Fler sökande till Paradise Hotel än till lärarutbildningen

Men Generation Ego får väl rätta in sig i ledet, som nya medarbetare fått göra i generationerna före oss annars får de väl gå arbetslösa? Nja, så lätt är det inte riktigt. Inte minst hälso- och sjukvården i Sverige har börjat märka av det här under senare år.

De yngre sjuksköterskorna finner sig inte i dåliga anställningsvillkor och numera är det inte bara läkare som har eget ”stafettläkarföretag” utan alltfler sjuksköterskor hyr ut sin egen kompetens till den som erbjuder bäst utvecklingsmöjligheter. Att försöka muta dem med högre lön är ingen idé, särskilt om arbetsvillkoren för övrigt är usla. Även inom läraryrket ses nu denna trend. Det är fler som söker till dokusåpan Paradise Hotel än till lärarutbildningen…

Många unga vuxna har utbildat sig efter eget intresse snarare än efter företagens önskemål, vilket försvårar rekryteringsläget. Att attrahera Generation Y är därför nödvändigt för varje företag och organisation som vill vara en konkurrenskraftig aktör i framtiden.

Det kommer att bli extra svårt för myndigheter att fylla chefsluckor, då de inte förberett sig för att karriärmålen skiljer sig mellan dem som är på väg in och ut på arbetsmarknaden. 40-talisterna såg en chefsposition som ett högt mål, men de unga vuxna blir hellre specialister inom sitt område än tar på sig personalansvar. De tycker helt enkelt inte att det är värt att göra de uppoffringar som en chef gör i dag, eftersom de har större krav på frihet och balans i livet.

Förr såg man till att se upptagen ut när chefen gick förbi. Generation Ego kommer istället att kalla till sig chefen och berätta att det är något de inte gillar.

Men om de nu är så krävande, kritiska, bekräftelsesuktande och flexibilitetsberoende:

– Vad ger de mig tillbaka som kollega eller arbetsgivare?

Empty chair

Vad man vinner på att anställa Generation Ego

Först och främst gäller det att inse att de inte är lata och ovilliga att arbeta, de har bara andra värderingar och ett annat sätt att se på jobbet och livet. Här är några anledningar till varför du vill ha dem som kollegor och vad de kan tillföra på en arbetsplats:

 • De är ambitiösa och ställer höga krav på sig själva
 • Vill åstadkomma något på sin arbetsplats, helst redan från första dagen
 • Kräver en god arbetsmiljö med allt från fruktkorgar till jämställdhet och medbestämmande
 • Förväntar sig en öppen och kreativ arbetsmiljö, där allas åsikter är viktiga och blir hörda
 • Uppskattar en kollega eller chef som är kompetent och gör vad den ska
 • Driver på för flexibilitet på arbetsplatsen
 • Har vuxit upp omgivna av teknologi och vet allt som finns att veta om den
 • Är duktiga på att kommunicera, har lätt att prata om känslor och ger själva gärna feedback som ett naturligt förhållningssätt
 • Vill göra samhällsnytta och ägnar sig åt frivillighetsarbete och bekymrar sig betydligt mer över sociala orättvisor än deras föräldrar
 • Är bra på att nätverka och har ett stort socialt nätverk
 • Tryggheten sitter inte i anställningskontraktet utan i den egna kompetensen och i det sociala nätverket.
 • Ser inte förändringar som något jobbigt, snarare som stimulerande och utmanade
 • Är resultatorienterad, bra på att hålla deadlines och fokuserar på slutprodukten
 • De är raka, öppna och toleranta mot olikheter
 • Vill ständigt lära sig nya saker, de jobbar gärna med kvalificerade kolleger för att lära sig något som de har nytta av
 • Lägger hellre energi på att fullgöra uppgiften än på formaliteter
 • Är kreativa och världsvana vill vara med och forma tillvaron, inte bara vara åskådare
 • Förväntar sig jämställda arbetsplatser med nedtonade traditionella könsroller
 • har hög tolerans för andra individer, kulturer och religioner
 • Vet när det är viktigt att välja, var man ska söka information eller vem man ska fråga, när de kommer i en valsituation
 • Har finslipade informationsstrategier: både ett kritiskt förhållningssätt och en automatisk sållning av information
 • Har breda referensramar och god sammanhangsförståelse
 • Vetgiriga och umgängesvana, har en öppenhet för nya intryck och trender
 • har lättare att ändra sig och se nya lösningar än tidigare generationer
 • söker meningsfullhet och tycks i stor grad ha frigjort sig från ärvda ”måsten” och tvång
 • har de lämnat en arbetsplats, kan de mycket väl återvända med ännu större kompetens och bredare perspektiv

De är uppvuxna med att själva profilera sig och vill de göra skillnad, betyda något för välden – både bidra till ett bättre samhälle och uppleva egen tillfredsställelse.Individer som kan förverkliga sig själva inom ramen för jobbet borde vara varje arbetsgivares dröm!

Young people working

Men när fler från Generation Ego kommer in i organisationen är det viktigare än någonsin att organisationen har lärt känna sig själv och vet vad man vill.

Det märks redan att företag som prioriterar arbetsmiljön växer i popularitet. Av chefen kräver man lyhördhet, feedback och krav. Endast beröm och bekräftelse håller inte i längden.

Och det är inte bara Generation Ego som vill ha förändring. Följande stod att läsa i den Brittiska tidningen The Guardian tidigare i år:

Nearly half of the British people want jobs that change the world. Businesses, governments and nonprofits all need to deliver more social and environmental change.

För vad händer om Generation Ego är sådär självgående, ambitiösa, resultatorienterade och kreativa men möts av likgiltighet och ointresse från arbetsgivaren?

Det kan bli svårt för arbetsgivarna att få de ungas ideal att gå ihop med arbetet som ska utföras. För att bli attraktiv för unga gäller det att signalera att det finns plats även för ett familjeliv. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är bra på att arbetsleda och förstår att värdesätta sina medarbetare.

Google och Patagonia vet hur man gör

Två organisationer som gjort det är Google och Patagonia. På Google är det möjligt att lämna sina ordinarie arbetsuppgifter en dag i veckan för att testa en egen idé. Möjligheten finns för alla Googleanställda, oavsett arbetsuppgifter eller arbetsort.

På Patagonia, som säljer friluftskläder och annan utrustning, har den kanadensiska grundaren Yvon Chouinard fattat vad det handlar om. Han har till och med skrivit en ledarskapshandbok där han beskriver det: företagets filosofi ska vara så väl förankrad hos alla medarbetare att management by absence kan vara ledord.

Det innebär att man som anställd självklart ska kunna sticka iväg och surfa, när vädret är bra och man själv har lust. Man behöver inte fråga chefen, eftersom hen ändå inte är inne.

Ja, ovanstående är förstås en förenkling. 

Patagonia shop

Men har du som kollega, chef eller din organisation råd att strunta i den?

Veta mer?

Böcker

Generation Ego av Ana Udovic

Let my people go surfing av Yvon Chouinard

Generation Y av Anders Parment

Uppmärksamhetssamhället av Nanna Gillberg

Artiklar

Få satsar på framtidschefer, Svenska Dagbladet Publicerad 2014-10-30

Egen tid ska höja kompetensen på Google, Jusektidningen Karriär

It’s not just millennials: nearly half of Brits want jobs that change the world The Guardian Publicerad 2015-01-15

80-talister inger hopp, Svenska Dagbladet Publicerad 2008-03-06

Margareta Ivarsson 30 april 2015

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget