Margareta Ivarsson

Avslutade uppdrag – Ramavtal med ApeL FoU

 

Ramavtalet med ApeL FoU – ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande – varade från hösten 2009 till och med våren 2014. Uppdraget innebar processtöd för strategisk påverkan och lärande i EU:s Socialfondsprogram. Insatsen kallades SPeL och genomfördes i samverkan med Högskolan i Halmstad och Luleå Tekniska Universitet.

 

Uppdraget innebar 

– att vara processledare för 7 stycken så kallade lärande nätverk med deltagande projektmedarbetare. Innehåll: 

* Innovativitet – problem, idé, metod, resultat, effekt o nytta

* Styrning – styrgrupp, förankring, projektägare

* Lärande miljö – uppföljning, utvärdering, samverkan

* Strategisk påverkan – spridning, regional utveckling, EU

– att genomföra närmare 40 styrgruppsutbildningar i workshopform och publicera en skrift om framgångsfaktorer och fallgropar vid styrgruppsarbete

– att leda implementeringsworkshops

– att jobba med regionala läraktiviteter 

– att leda seminarier för projekt

– att vara processtöd till enskilda projekt

Exempel på aktiviteter inom ramen för uppdraget

 

Strategisk påverkan och lärande inom EU-projekt

Utbildningar för EU-projekt

Styrgruppsutbildning

Projekt som regional utvecklingskraft

Fullbokad utbildningsdag i Växjö 

Skellefteå – Kommunikation som påverkar

Lärande och samverkan för påverkan

Implementeringsworkshops

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

Hur kan tillfälliga projektresultat nyttiggöras i ordinarie verksamheter? Konferens vid Högskolan i Halmstad

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget