Lust H - Livskvalitet genom utveckling, samverkan och tillväxt i Halland 

 

 

Projekt Lust H pågick 2003-2005 och hade hälsa på arbetsplatsen som huvudfokus. Det var ett brett samverkansprojekt och finansierades av Landstinget Halland, Växtkraft Mål 3, Högskolan i Halmstad, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och halländska kommuner. Övriga samarbetspartners var företag och organisationer i Halland.
 

Projektfakta 

 

Projektägare: Region Halland

Projektskapare: Sten Liljedahl och Bernd Hofmeier

Projektledare: Margareta Ivarsson

Kommunikatör: Heléne Levy

Administratör: Susanne Andersson

Utvärderare: Mats Holmquist, Högskolan Halmstad.

Styrgrupp: Jonas Berndtsson, personalchef, Stora Enso Hylte Bruk, Lena Hjorth, försäkringschef, Försäkringskassan, Bernd Hofmaier, professor, Högskolan i Halmstad, Sten Liljedahl, näringslivschef, Region Halland, Lena Östblom, personalchef, Hylte kommun

 

Projektets vision: Lägre sjukskrivningstal och bättre hälsa skapar förutsättningar för en stabil och hållbar tillväxt i Halland.

 

Deltagare: närmare 600 personer, huvudsakligen från näringsliv och offentlig sektor. Av dem var ca 2/3 aktiva, vilket innebar att de deltog på aktiviteter. Ca 1/3 var passiva: de mottog info, nyhetsbrev etc. men deltog inte i aktiviteter med andra deltagare.

 

Vad det innebar att vara deltagare

 

Målområden och mål

  • Samverkan: Hållbara, gränsöverskridande, nytänkande samverkansformer ska skapas.  Deltagande företag/organisationer/nätverk ska inom projekttiden ha engagerat sig i minst 2 nya aktiva nätverk.

  • Kommunikation: Medvetenheten om kommunikationens betydelse för utveckling och lärande ska öka. Denna process ska stimuleras av nya kommunikationsformer och mötesplatser.Deltagande företag/organisationer/ nätverk ska aktivt arbeta för detta.

  • Helhetsförståelse: Helhetsförståelsen för faktorer som påverkar hälsan på arbete och fritid och hur dessa samverkar ska öka.Deltagande organisationer/företag/nätverk ska uppleva en ökad förståelse för helheten.

  • Utveckling: Kunskapen om vad som stimulerar utveckling och lärande ska öka.  Deltagande organisationer/företag/nätverk skall inom projekttiden öka medvetenheten om utveckling, dess hinder och villkor och pröva nya former för lärande och utveckling.

 

Arbetssätt 

 

Lust H skapade mötesplatser och arbetade med att underlätta kommunikation, nätverksbyggande, lärande och erfarenhetsutbyte.  Syftet var att skapa engagemang, ge inspiration och stimulans för att arbeta vidare med hälsan i Halland. Projektdeltagarna hade en viktig roll i att föra kunskapen och lärandet vidare i sina egna organisationer. Projektet arbetade utifrån ett processinriktat arbetssätt och använde okonventionella sätt och metoder för att utveckla kommunikationen och lärandet mellan deltagarna.

 

Lust H:s verksamhet utvärderades kontinuerligt med hjälp av formativ utvärdering vilket innebär att utvärderingen var med och formade verksamheten, samt gav hjälp till utveckling inom projektet.

 

Aktiviteter genomfördes bland annat med följande rubriker (länkarna går till utvärderingsrapporter av respektive aktivitet): Öppet forum, Inspirationsförmiddag, Kultur & hälsa, Ledarskap & hälsa, Temadag om Hälsa & ekonomi (i Varberg, i LaholmNatur & hälsa, Värderingar, beteende & hälsa, Utvärdering av hälsoprojekt, Öppen mötesplats, Utvärderingsseminarium och Det friska i fokus.

 

  

Utvärderingsrapporter

 

Förutom de utvärderingsrapporter som finns länkade ovan, gjordes två större intervjuundersökningar där deltagare och chefer intervjuades. Deltagarintervjuerna genomfördes under senare delen av projektet och chefsintervjuerna efter avslutat projekt. Den utvärderingsrapport som baseras på en genomförd webb-enkät beskriver ännu fler infallsvinklar, resultat och effekter av projektet.

 

Om resultat och effekter

 

 

 

 

Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies